Powołanie zakonne – na wzór Maryi: "Oto Ja służebnica Pańska…"
Powołanie zakonne – przejrzysty znak Ewangelii. To po prostu życie Ewangelią.
Tam, gdzie kwitnie powołanie, tam realizuje się Królestwo Boże.