Totus Tuus - JP2 o powołaniu zakonnym

Przemówienie do sióstr zakonnych, Częstochowa, 5 czerwca 1979 r.
 
Zapraszają Łukasz Ofiara i Piotr Zworski.
Powołanie zakonne – na wzór Maryi: "Oto Ja służebnica Pańska…"
Powołanie zakonne – przejrzysty znak Ewangelii. To po prostu życie Ewangelią.
Tam, gdzie kwitnie powołanie, tam realizuje się Królestwo Boże.