Sens cierpienia wg Jana Pawła II – miłość do końca – na podobieństwo Jezusa, który nie tylko dawał nam wzór postępowania wobec cierpiących, ale również „był cierpieniem” na krzyżu. Jedna z najgłębszych misji człowieka – odnaleźć cierpiącego i być z nim („Uczynię co będę mógł dla Twojego zdrowia”).