Tajemnica dziejów ludzkości, to obecność Jezusa po Zmartwychwstaniu – jestem z Wami aż do skończenia świata. Żyć tak, jakby Chrystus był obok mnie – to całe chrześcijaństwo. Iść przed siebie to mieć świadomość celu. Celem jest Chrystus. Przemija postać świata. A Chrystus–cel zostaje. Musimy znaleźć się „w świecie Boga”.