Świętość jako świadczenie o godności człowieka – o jego tożsamości z Chrystusem. Człowiek, który pokłada ufność w Panu zawsze jest bezpieczny. Pan jest moim dziedzictwem… To On mój los zabezpiecza.