Pan Jezus mówi do Apostołów – dana mi jest wszelka władza na ziemi. Ta władza to nie władza polityczna ani ekonomiczna, ale wręcz przeciwnie: władza poprzez krzyż. Bo przez nie idzie odkupienie. A ono jest największym szczęściem człowieka. W krzyżu poznaliśmy również miłość – to jest władza miłości. Przecież ona najbardziej porusza ludzi na świecie. Ale bez Boga tego nie można zrozumieć. Tylko oddając się Bogu można to pojąć i być uczestnikiem tej władzy – mieć udział w zbawianiu świata. Tak jak to zrobiła św. Jadwiga.