Totus Tuus - Teologia ciała #18

Teologia ciała JP2 - Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich - dziś kolejne dwa fragmenty z komentarzem. Kończymy rozdział szósty: "Człowiek w wymiarze daru" - "Początek etosu ludzkiego ciała" i "U podstaw pierwotnego sakramentu - ciało jako znak".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.