Totus Tuus - Teologia ciała #31

Dziś spotkanie z kolejnymi fragmentami "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" - "Miara wewnętrzna przynależności" i "Przykazanie a etos". 

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.