Totus Tuus - Teologia ciała #32

Dziś w programie kolejne fragmenty Teologii Ciała JP2 - "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Rozdział drugi "Chrystus odwołuje się do początku" i dwa podrozdziały: "Historia ludu" i "Prawodawstwo".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.