Totus Tuus - Teologia ciała #37

Dziś w programie kolejne dwa fragmenty II rozdziału teologii ciała JP2: "Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego": "Wykładnia druga" i  "Przykazanie wypełnia się przez czystość serca". 

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.