Totus Tuus - Teologia ciała #40

"Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" i kolejne dwa fragmenty: Właściwa interpretacja (Manicheizm) i Anty-wartość czy nie-dowartościowanie.

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.