Totus Tuus - Teologia ciała #41

Zapraszamy do wysłuchania kolejnych fragmentów "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" JP2: Nauczyciele podejrzenia i Istotna rozbieżność.

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.