Totus Tuus - Teologia ciała #43

Dziś w programie kolejne dwa fragmenty rozdziału "Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego" w ramach teologii ciała JP2 - "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". "Problem spontaniczności" czyli zakończenie podrozdziału "Etos i eros", a także trochę dłuższy samodzielny rozdział "Etos odkupienia ciała".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.