Totus Tuus - Teologia ciała #45

Dziś kolejne fragmenty "Teologii ciała" JP2 - "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Rozdział "Czystość jako życie wedle Ducha" i jego dwa fragmenty: "Uczynki ciała a owoce Ducha" i "Ciało a wolność ku której wyzwolił nas Chrystus".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.