Totus Tuus - Teologia ciała #47

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich - JP2.

Dziś w programie kolejne dwa fragmenty rozdziału drugiego Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego / Czystość jako życie wedle Ducha: Czystość jako cnota i jako dar, a także Czystość a mądrość.

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.