Totus Tuus - Teologia ciała #48

Mężczyzną i niewiasta stworzył ich - JP2.

Dziś kolejne fragmenty. Kończymy powoli rozdział 2 - Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Część 7 - Ewangelia czystości Serca: wczoraj i dziś. Fragmenty: Teologia Ciała i Teologia a pedagogia.

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.