Totus Tuus - Teologia ciała #49

Dziś w programie w ramach cyklu "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" - Teologia ciała JP2 suplement do drugiego rozdziału - "Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego" czyli aneks: "Etos ciała a dzieła kultury artystycznej".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.