Totus Tuus - Teologia ciała #50

Dziś w programie rozpoczynamy III rozdział "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" pt: "Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania". I dwa pierwsze fragmenty podrozdziału pierwszego: "Zmartwychwstanie ciał jako rzeczywistość świata przyszłego - Trzeci człon Tryptyku", "Świadectwo mocy Boga żywego".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.