Totus Tuus - Teologia ciała #51

Zapraszamy na kolejne fragmenty "Teologii Ciala" JP2. Jesteśmy w rozdziale III "Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania", w części pierwszej "Zmartwychwstanie ciał jako rzeczywistość świata przyszłego". Kolejne dwa fragmenty przed nami: "Nowy sens ciała" i "Uduchowienie".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.