Totus Tuus - Teologia ciała #52

Dziś  w programie kolejne fragmenty "Teologii ciała" JP2 - "Mężczyzną i Niewiasta stworzył ich". Jesteśmy w rozdziale trzecim "Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania". "Przebóstwienie".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.