Totus Tuus - Teologia ciała #55

Dziś rozpoczynamy kolejny duży fragment rozdziału "Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania - O bezżenności dla królestwa niebieskiego". Przed nami dwa podrozdziały: "Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia" i "Trzy kategorie Bezżennych - dlaczego?".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.