Totus Tuus - Teologia ciała #56

Dziś kolejne fragmenty "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" - Teologia ciała JP2: "Bezżenność dla królestwa niebieskiego a >>płodność z Ducha<<", a także "Zwrot "dla królestwa niebieskiego" wskazuje na motywację". To fragmenty rozdziału "O Bezżenności dla królestwa niebieskiego".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.