Totus Tuus - Teologia ciała #62

Dziś kończymy I część "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich" zatytułowaną "Słowa Chrystusa" i rozdział III "Chrystus odwołuje się do Zmartwychwstania". Przed nami dwa finałowe fragmenty: "Pożądliwość a dar od Boga", a także "Odkupienie ciała".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.