Totus Tuus - Teologia ciała #64

Dziś w programie w cyklu "Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich - Teologia ciała JP2" szczegółowa analiza Ef 5 21-33: "Tajemnica Chrystusa, a powołanie chrześcijanina", "Klimat życia chrześcijańskiej wspólnoty", "Wskazania dla społeczności rodzinnej", "Małżonkowie <<wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej>>".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.