Totus Tuus - Teologia ciała #66

Dziś kolejne fragment "Teologii Ciała JP2 - Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich". Jesteśmy w części 2 - "Sakrament", rozdział 1 - "Wymiar Przymierza i łaski - List do Efezjan 5, 21-33" i następujące dwa podrozdziały: "Dwa podmioty czy jeden?", a także "Jak własne ciało (Ef 5,28)".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.