Totus Tuus - Teologia ciała #67

W dzisiejszym odcinku kolejne fragmenty "Teologii Ciała JP2 - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". II część pt: "Sakrament" - rozdział I "Wymiar Przymierza i Łaski - List do Efezjan - Tajemnica to Wielka".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.