Totus Tuus - Teologia ciała #69

Zapraszamy na kolejne fragmenty "Teologii Ciała JP2 - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". "Izajasz a list do Efezjan", a także "Rzeczywistość daru, znaczenie łaski". To części podrozdziału "Sakrament a tajemnica - Wymiar przymierza i łaski".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.