Totus Tuus - Teologia ciała #71

Dziś w cyklu "Mężczyzną i niewiasta stworzył ich - Teologa ciała JP2" kolejne dwa fragmenty części "Sakrament a tajemnica: Małżeństwo jako figura oraz jako sakrament Nowego Przymierza", a także "Sakramenty Kościoła".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.