Totus Tuus - Teologia ciała #72

Jesteśmy w drugiej części "Teologii ciała Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" JP2 - "Sakrament". Kolejne fragmentu pierwszego rozdziału - "Wymiar przymierza i łaski: Słowa Chrystusa a tajemnica odkupienia", "Sakrament odkupienia a nierozerwalność małżeństwa", "Sakrament dany jako łaska, zadany jako etos".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.