Totus Tuus - Teologia ciała #73

Zapraszamy na kolejne fragmenty "Teologii Ciała JP2 - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". "Sakrament - wezwanie do życia wedle Ducha", a także "Sakrament a eschatologiczna nadzieja odkupienia ciała". Są to części rozdziału pierwszego - "Wymiar przymierza i łaski" drugiej części "Sakrament".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.