Totus Tuus - Teologia ciała #77

Dziś kolejne fragmenty części "Sakrament Teologii Ciała JP2". Jesteśmy w rozdziale "Wymiar Znaku". Dzisiejsze podrozdziały to: "Mowa ciała a pożądliwość ciała", a także "Mowa ciała a hermeneutyka sakramentu".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.