Totus Tuus - Teologia ciała #83

Kolejne fragmenty "Mężczyzną i niewiasta stworzyłem ich" JP2. Jesteśmy w rozdziale "Sakrament". Przed nami komentarz papieża do księgi Tobiasza i Sary: "Modlitwa nowożeńców", a także "Kiedy język liturgii staje się mową ciała". 

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.