Totus Tuus - Teologia ciała #84

W ramach "Teologii Ciała JP2" dziś kolejne fragmenty "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Jesteśmy w części "Sakrament", w rozdziale II "Wymiar znaku". Zajmujemy się "Księgą Tobiasza - Gdy mowa ciała staje się językiem liturgii". Dziś fragment pt: "Znak sakramentalny: misterium a etos".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.