Totus Tuus - Teologia ciała #85

W programie TOTUS TUUS kolejna odsłona "Teologii Ciała JP2 - Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich". Wkraczamy w kolejny rozdział części "Sakrament - Prawo do życia dał im Bóg w dziedzictwo - Problematyka etyczna". I dwa fragmenty: "Norma moralności a prawda mowy ciała", a także "Słuszność normy a jej wykonalność".

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.