Totus Tuus - Teologia ciała #87

Dziś kolejne zagadnienia etyczne związane z "Teologią ciała JP2" - "Mężczyzną i niewiasta stworzył ich". "Zarys duchowości małżeńskiej" i fragment: "Moce, które płyną z sakramentalnej konsekracji". Jesteśmy w rozdziale III "Prawo do życia dał im Bóg". 

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.