Totus Tuus - Teologia ciała #91

Dziś w programie "Totus Tuus" zakończenie "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" Jana Pawła II. Ostatni rozdział uzupełnimy fragmentami encykliki "Humane Vitae" Pawła VI, do której w ostatnich akapitach teologii ciała odnosi się JP2.

Komentuje Łukasz Ofiara, czyta Piotr Zworski.