Totus Tuus o 20:00 - 2020-08-07 (powt.)

JP2 mówi o powołaniu (nie tylko zakonnym). Każde nasze powołanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby było początkiem Królestwa Bożego.
Powołanie to też przejrzysty znak Ewangelii.

Zapraszają Łukasz Ofiara i Piotr Zworski.