Totus Tuus o 20:00 - 2020-08-28 (powt.)

13 sierpnia 1991 r. Spotkanie podczas Światowych Dni Młodzieży i homilia wygłoszona m.in. do władzy w Polsce.