Tylko Mnie Nie Gaście #18

W tej audycji zderzymy się z najważniejszymi maksymami Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak zwykle podstawą do rozważanej treści będzie utwór - tym razem pt: "Czas to miłość".

Zapraszam - Arkadiusz "Arkadio" Zbozień.