Wizyta duszpasterska w czasie pandemii

Gościem ks. Michała Olszewskiego SCJ w Poranku w Radiu Profeto był ks. Marek Studenski - wikariusz generalny kurii bielsko-żywieckiej. Tematem rozmowy jest wizyta duszpasterska i jej forma w czasie pandemii koronawirusa.

Zapraszamy!