X Festiwal Filmowy Vitae Valor w Tarnowie - transmisja

W Tarnowie powraca Festiwal Filmowy „Vitae Valor” („Wartość Życia”). Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych będą różne oblicza konfliktu. Festiwal odbędzie się w różnych miejskich przestrzeniach kultury w dniach 11 – 17 grudnia 2020 r. 

Festiwal Filmowy „Vitae Valor" („Wartość Życia”) to unikalny w skali kraju projekt o zasięgu ogólnopolskim, cieszący się uznaniem od pierwszych edycji, czego dowodem była jego nominacja do prestiżowej nagrody „Paszporty Polityki" w styczniu 2001 roku. Po kilkuletniej przerwie festiwal powraca do ogólnopolskiego kalendarza imprez filmowych, prezentując wybitne dzieła filmowe, których treścią i przesłaniem jest podkreślenie znaczenia ludzkiej egzystencji jako wartości opartej na fundamentach moralnych, etycznych, duchowych i metafizycznych. 

Organizatorzy festiwalu pragną zatem pokazać realizm dnia codziennego, będący podstawą ludzkiej egzystencji. Realizm, który może przybrać formę buntu, konfliktu, niezrozumiałych postaw, wyborów a także trudnych międzyludzkich relacji. „Vitae Valor" stawia zatem pytania o ludzką godność, pokazuje różnorodność egzystencji, uczy dialogu, a także promuje kulturę spotkania.

Przewodnią myślą tegorocznej edycji będzie hasło „Oblicza konfliktu”, według którego został opracowany program festiwalu. Znajdą się w nim światowe i polskie produkcje poruszające temat konfliktu wewnętrznego, konfliktu społecznego oraz konfliktu międzypokoleniowego. 

Jak podkreśla Marcin Lewandowski, prezes Fundacji Alegoria, która obok tarnowskiego Stowarzyszenia Kanon jest organizatorem festiwalu, słowo „konflikt" w języku łacińskim oznacza zderzenie. – Chcielibyśmy, aby poprzez realizację takiego projektu, jakim jest festiwal V I T A E  V A L O R, poprzez taki podtytuł, jakim są właśnie oblicza konfliktu – oblicza zderzeń, doszło do reakcji, która będzie jednoczyć. Reakcji, która sprawi, że zastanowimy się nie tylko, skąd się bierze konflikt, ale także, jakie będą skutki tej problemowej sytuacji – podkreśla Marcin Lewandowski, dodając jednocześnie, że festiwal to nie tylko projekcje filmów, ale także panele dyskusyjne oraz szereg innych imprez towarzyszących, jak wystawa plakatów filmowych, gra miejska czy wykład dr. Tomasza Rożka „Konflikt w nauce”.