XI Festiwal Filmowy Vitae Valor - Dz. 7

11 edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor odbywał się w dniach 5-12 grudnia w Tarnowie. Zapraszamy do odsłuchania relacji z wydarzeń festiwalowych do archiwum Radia Profeto.

Hasłem przewodnim i kluczem doboru filmów oraz paneli dyskusyjnych są różne oblicza wolności. Organizatorami są tarnowska Fundacja Alegoria, Stowarzyszenie Kanon, Fundacja Artystyczna PEGAZ oraz Centrum Sztuki Mościce, w którego przestrzeniach odbyły się wszystkie projekcje filmów oraz wydarzenia towarzyszące.

Warto podkreślić, że XI edycja Festiwalu Filmowego Vitae Valor „Oblicza Wolności” stawia pytania o to, czym jest wolność i jaka jest jej dzisiejsza definicja w tak szybko zmieniającym się świecie. Integralnym pytaniem jest także pytanie o kondycję współczesnego człowieka, który coraz częściej utożsamiany jest z różnym zniewoleniem – nie tylko na płaszczyźnie nałogów.

Pojęcia takie jak smartfonizm, martwica społeczna stają się dzisiaj zaprzeczeniem wolności człowieka. Czy zatem jesteśmy w pełni wolni? Gdzie jest granica bycia człowiekiem wolnym? Czy potrafimy ją wskazać? Co z wolnością polityczną, wolnością słowa, artystycznym wyrazem? Wolność, czyli co?

Profeto jest patronem medialnym Festiwalu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie festiwalu vvfestival.pl oraz w mediach społecznościowych.