XI FORUM FORMACYJNE „POKÓJ WAM”

W dniach 29–30 stycznia w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbywało się XI Forum
Formacyjne pod hasłem „Pokój Wam”. Zapraszamy do odsłuchania relacji z tego wydarzenia.

„Uczniowie w wieczerniku są pozbawieni nadziei, boją się wyjść dalej. Jezus nie zostawia ich
samych, ale przychodzi z pocieszeniem i nową nadzieją. Przychodzi wlać w ich serca pokój.
Dopiero, gdy oni ten pokój przyjmą, Jezus robi kolejny krok. Posyła ich, by szli z tym pokojem do
innych ludzi. To samo Jezus robi dziś z nami. Wchodzi do naszego życia, uzdrawia i posyła do
dzielenia się Nim z innymi. Podczas Forum chcemy uczyć się, jak przyjąć pokój, o którym mówi
Jezus, i jak się nim dzielić” – wyjaśniają organizatorzy XI Forum Formacyjnego w Tarnowie.
Pierwszego dnia konferencje na temat kryzysu i rozeznawania duchowego wygłosił ks. Piotr Spyra,
a o roli świeckich w Kościele i ich współpracy z duchownymi mówił prof. Aleksander Bańka.
Eucharystii przewodniczył bp Artur Ważny. W niedzielę konferencję o tym „Jak odkrywać Boga
dzisiaj?” wygłosił ks. Krzysztof Porosło, a Forum zakończyła Msza św. pod przewodnictwem bp.
Andrzeja Jeża.
Organizatorem XI Forum Formacyjnego był Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w
Tarnowie. Portal Profeto.pl i Radio Profeto byli patronami medialnymi wydarzenia.