Dźwięki:

1. Homilia - ks. Jacek Szczygieł SCJ

2. Rekolekcje w Drodze - ks. Karol Milewski SCJ

3. Rozważanie wygłoszone podczas Apelu Jasnogórskiego - ks. Marian Kowalczyk SCJ