Z Sercem Przez Świat - 2019-06-11 (audio)

Jaki jest związek misji z niesprawiedliwością społeczną? Ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ podaje kilka przykładów ze świata.

Zapraszamy.