Przy Sercu Jezusa #6

W tym roku Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego obchodzi swoje 75-lecie. Zapraszamy na audycję „Przy Sercu Jezusa” - o pierwszych sercanach, którzy tworzyli Prowincję Polską.

Zapraszamy na drugą część rozmowy z ks. Wiesławem Pietrzakiem, sercaninem, misjonarzem krajowym, wieloletnim wykładowcą homiletyki, który nadal głosi misje i rekolekcje w całym kraju. I właśnie o tym dziele – głoszenia misji i rekolekcji – usłyszą Państwo w tej audycji „Przy Sercu Jezusa”, ponieważ pierwsi sercanie, którzy tworzyli Prowincję Polską, od samego początku to dzieło podejmowali.