Słowo Ma Moc - 3 Niedziela Wielkanocna, rok A

Trzecia Niedziela Wielkanocna, rok A, Łk 24,13-35

Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?