Słowo Ma Moc - 3 Niedziela Wielkiego Postu, rok A

Niedziela, III Tydzień Wielkiego Postu, rok A, J 4,5-42

Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.