Słowo Ma Moc - 4 Niedziela Wielkiego Postu, rok A

Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, rok A, J 9,1-41

«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?»