Słowo Ma Moc - 6 Niedziela Wielkanocna, rok A

6 Niedziela Wielkanocna, rok A, J 14,15-21

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje.