Słowo Ma Moc - Niedziela Palmowa, rok A

Niedziela, Niedziela Palmowa, rok A, Mt 21,1-11

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.